Strategi Invest Aktier

Strategi Invest Aktier bygger på en "fund of funds" struktur, det vil sige, at i stedet for at investere direkte i individuelle aktier investeres i andre, nøje udvalgte, investeringsforeningsafdelinger. Dermed opnås en bred diversifikation på både regioner, sektorer, brancher og selskaber.

Afdelingen investerer globalt i aktier igennem investering i andre investeringsforeningsafdelinger.

Målsætning

Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier, og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette.